Regulamin

Pojęcia

Użyte w regulaminie określenia należy tłumaczyć jako:

1. Serwis – sklep internetowy sexshoprose.pl – platforma informatyczna podłączona do globalnej sieci Internet, dostępna w domenie sexshoprose.pl, pozwalająca Użytkownikom, na korzystanie ze sklepu internetowego.

2. Operator – Rose-Shop Marta Obszańska z siedzibą w Polsce w Ciecierzycach przy ulicy Wylotowej 175, posiadający numer REGON 362972470, NIP 5992682369 oraz figurujący w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, będący administratorem serwisu www.sexshoprose.pl, z którym należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@sexshoprose.pl.

Biuro Operatora mieści się pod adresem:
Rose-Shop Marta Obszańska
ul. Wylotowa 175
66-446 Ciecierzyce
Polska

Biuro Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
e-mail: kontakt@sexshoprose.pl
tel.: +48 518358834 (opłata za połączenie uzależniona od posiadanego operatora)

3. Osoba – osoba prawna, osoba fizyczna, oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

4. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca dostęp do usług oferowanych przez serwis. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają poprzez uprawnionych przedstawicieli.

6. Regulamin – niniejszy dokument głównie ustalający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, kierowanym przez Operatora pod domeną www.sexshoprose.pl.

Sklep internetowy, towar, produkty oraz ceny

1. Operator w ramach serwisu kieruje sklepem internetowym.

2. Operator uprawniony jest do zmiany cen towarów, jak również samych towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

3. Cena produktów w sklepie internetowym wyrażona jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

4. Wszystkie towary, opatrzone są zdjęciami przykładowymi i służą prezentacji konkretnych modeli produktów. Różnice będące wynikiem indywidualnych ustawień komputera Użytkownika np. proporcje, kolor, itd. nie mogą być powodem reklamacji towaru.

Zamówienia

1. Zamówienia są składane w sklepie internetowym przez Użytkownika. Proces polega na dodaniu produktów do koszyka, następnie wyborze sposobu dostawy i płatności. Ostatnim etapem jest potwierdzenia złożonego zamówienia. Dokonanie zakupu oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.

2. Czas realizacji zamówienia maksymalnie do 14 dni roboczych na wszystkie produkty. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili zaksięgowania wpłaty na konto, dostarczenia wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

3. W przypadku zamówień pilnych, expresowych prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż jest to najszybsza forma ustalenia szczegółów oraz ocenienia możliwości wykonania usługi w krótszym terminie.

4. Użytkownicy nie mogą otrzymać produktu przed ich zakupem, tym samym Operator nie wysyła próbek produktów.